لینکهای مرتبط
.
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا
معرفی مدیران سرمایه گذاری جدید
پیرو نامه شماره ١٢١/٣٥٧٥٤ مورخ ١٣٩٦/٠٥/١١ سازمان بورس و اوراق بهادار، آقایان رحیم سعادت زاده و مهدی  ...
ادامه ...

دعوت سهامداران ممتاز به مجمع جهت تغییر هزینه های صندوق ( ٢٤/٠٤/٩٦ )
به استحضار کلیه سهام داران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا می رساند، مجمع این صندوق جهت تغییر هز ...
ادامه ...

دعوت سهام داران ممتاز به مجمع جهت تصویب صورتهای مالی ( ٢٤/٠٤/٩٦ )
به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا می رساند، مجمع این صندوق جهت تصویب صور ...
ادامه ...

دعوت سهام داران ممتاز به مجمع جهت تغییر اساسنامه و امیدنامه
به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا می رساند، مجمع این صندوق جهت تغییر اسا ...
ادامه ...

صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ٠٥/٠١/١٣٨٧
مدیر صندوق : كارگزاري نهايت نگر
متولی صندوق : موسسه حسابرسي رهبين
ضامن نقد شوندگی : كارگزاري نهايت نگر
ضامن سودآوری : ندارد
مدیران سرمایه گذاری : امير محمد سلامتي، رحیم سعادت زاده، مهدی کارنامه حقیقی
حسابرس : موسسه حسابرسي كوشامنش
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٠١/٠٧/١٣٩٦)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ١٠٢,٧٠٠,٧٠٥,٩٢٧
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١٣,٩٤٩,٢٥١
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١٣,٧٥٥,٧٨٧
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١٣,٧٥٥,٧٨٧
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ٧,٤٦٦