لینکهای مرتبط
.
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا
دعوت سهام داران ممتاز به مجمع جهت تغییر اساسنامه و امیدنامه
به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا می رساند، مجمع این صندوق جهت تغییر اسا ...
ادامه ...

تعدیل نماد "وتجارت" - ١٣/١١/١٣٩٥
احتراما" به استحضار می رساند با توجه به اطلاعات منتشره در مورد نماد " وتجارت " قیمت سهم مزبور از تا ...
ادامه ...

دعوت سهامداران ممتاز به مجمع جهت تغییر هزینه های صندوق
به استحضار کلیه سهام داران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا می رساند، مجمع این صندوق جهت تغییر هز ...
ادامه ...

دعوت سهام داران ممتاز به مجمع جهت تصویب صورتهای مالی
به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا می رساند، مجمع این صندوق جهت تصویب صور ...
ادامه ...

صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ٠٥/٠١/١٣٨٧
مدیر صندوق : كارگزاري نهايت نگر
متولی صندوق : موسسه حسابرسي رهبين
ضامن نقد شوندگی : كارگزاري نهايت نگر
ضامن سودآوری : ندارد
مدیران سرمایه گذاری : امير محمد سلامتي
حسابرس : موسسه حسابرسي مدبران مستقل
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٠٨/٠١/١٣٩٦)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ٨٢,٢٥٨,٠٥٩,٤٠٣
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١٣,٥٧٦,٠٥٣
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١٣,٣٧٩,٦٤٥
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١٣,٣٧٩,٦٤٥
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ٦,١٤٨