لینکهای مرتبط
.
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه‌ گذاري مشترك پويا
تعدیل نماد "وتجارت" - ١٣/١١/١٣٩٥
احتراما" به استحضار می رساند با توجه به اطلاعات منتشره در مورد نماد " وتجارت " قیمت سهم مزبور از تا ...
ادامه ...

دعوت سهامداران ممتاز به مجمع جهت تغییر هزینه های صندوق
به استحضار کلیه سهام داران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا می رساند، مجمع این صندوق جهت تغییر هز ...
ادامه ...

دعوت سهام داران ممتاز به مجمع جهت تصویب صورتهای مالی
به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا می رساند، مجمع این صندوق جهت تصویب صور ...
ادامه ...

ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ٠٧/٠٦/٩٤ نزد سازمان
سرمایه گذار محترم به استحضار می رساند که مجمع مورخ ٩٤.٠٦.٠٧صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا مبنی بر تغ ...
ادامه ...

صندوق سرمايه‌ گذاري مشترك پويا در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ٠٥/٠١/١٣٨٧
مدیر صندوق : كارگزاري نهايت نگر
متولی صندوق : موسسه حسابرسي رهبين
ضامن نقد شوندگی : كارگزاري نهايت نگر
ضامن سودآوری : ندارد
مدیران سرمایه گذاری : امير محمد سلامتي
حسابرس : موسسه حسابرسي مدبران مستقل
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٣٠/١١/١٣٩٥)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ٧٩,٢٨٦,٠٠١,٦٣٢
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١٣,٠٨٨,١٢٤
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١٢,٨٩٦,٢٢٦
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١٢,٨٩٦,٢٢٦
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ٦,١٤٨