لینکهای مرتبط
.
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا
دعوت سهامداران ممتاز به مجمع جهت تمدید فعالیت صندوق ( ٩٦.٠٧.١٥ )
به استحضار کلیه سهام داران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا می رساند، مجمع این صندوق جهت تمدید فع ...
ادامه ...

معرفی مدیران سرمایه گذاری جدید
پیرو نامه شماره ١٢١/٣٥٧٥٤ مورخ ١٣٩٦/٠٥/١١ سازمان بورس و اوراق بهادار، آقایان رحیم سعادت زاده و مهدی  ...
ادامه ...

دعوت سهامداران ممتاز به مجمع جهت تغییر هزینه های صندوق ( ٢٤/٠٤/٩٦ )
به استحضار کلیه سهام داران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا می رساند، مجمع این صندوق جهت تغییر هز ...
ادامه ...

دعوت سهام داران ممتاز به مجمع جهت تصویب صورتهای مالی ( ٢٤/٠٤/٩٦ )
به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا می رساند، مجمع این صندوق جهت تصویب صور ...
ادامه ...

صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ٠٥/٠١/١٣٨٧
مدیر صندوق : كارگزاري نهايت نگر
متولی صندوق : موسسه حسابرسي رهبين
ضامن نقد شوندگی : ندارد
ضامن سودآوری : ندارد
مدیران سرمایه گذاری : امير محمد سلامتي، رحیم سعادت زاده، مهدی کارنامه حقیقی
حسابرس : موسسه حسابرسي كوشامنش
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٢٠/١٠/١٣٩٦)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ١٠٠,٤٥٠,٧٥٦,٣٢١
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١٤,٨١٦,٤٩٠
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١٤,٦١٥,٢٧١
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١٤,٦١٥,٢٧١
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ٦,٨٧٣