بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/04/03
کل خالص ارزش دارائی ها 111,093,418,964 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 16,715,832 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 16,715,832 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 16,942,338 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 6,646

صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/01/05

مدیر صندوق:

كارگزاري نهايت نگر

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رهبين

مدیران سرمایه گذاری:

امير محمد سلامتي، رحيم سعادت زاده، مهدي كارنامه حقيقي

حسابرس:

موسسه حسابرسي كوشامنش

نمودار‌ها